Laatst gewijzigd: 30 maart 2017

 • 1797Jean-Marc Itard

  De Franse arts Jean-Marc-Gaspard Itard beschrijft en behandelt Victor, een jongen met autisme die zijn hele leven alleen in het bos heeft gewoond.
 • 1841Charles Dickens

  De Britse schrijver Charles Dickens publiceert een roman met als hoofdpersoon Barnaby Rudge, een laagfunctionerend autistische man van 23.
 • 1887 Conan Doyle

  De Britse arts en schrijver Arthur Conan Doyle creëert Sherlock Holmes, een fictief personage met hoogfunctionerende autisme, gebaseerd op zijn professor, Joseph Bell.
 • 1905Sigmund Freud

  De Oostenrijkse neuroloog Sigmund Freud gebruikt de term "auto-erotismus" voor het rustgevend gedrag dat kinderen vertonen voordat ze zich bewust worden van hun omgeving. Hij ontleende de term aan de Britse arts Ellis Havelock, die schreef over "auto-erotism". Even als het de term autisme wordt ook de term narcisme van dit concept afgeleidt.
 • 1911 Eugen Bleuler

  De term autisme wordt voor het eerst gebruikt door de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler. Hij spreekt over "autismus" als een van de symptomen van schizofrenie bij volwassenen. Hij leidt de term af van Freud.
 • 1923 Jean Piaget

  De Zwitserse cognitieve psycholoog Jean Piaget noemt de fase waarin het kind nog primair visueel waarneemt en nog niet verbaal-conceptueel kan denken "autistisch".
 • 1925Ernst Kretschmer

  De Duitse psychiater Ernst Kretschmer beschrijft volwassen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis, waarvan twee sterk lijken op de latere beschrijving van autisme door Hans Asperger.
 • 1926Ewa Ssucharewa

  De Russische kinderneuroloog Ewa Ssucharewa publiceert een gevalstudie over zes autistische jongens, die volgens haar lijken op Kretschmer's schizoïde types.
 • 1938 Hans Asperger

  De term autisme wordt voor het eerst gebruikt voor wat we nu autisten noemen door de Zwitsterse kinderarts Hans Asperger. Hij diagnostiseert, behandelt en publiceert over kinderen met een 'autistische psychopathie'. Hij ontleent de term aan Bleuler.
 • 1943Leo Kanner

  De Oostenrijks-Amerikaase kinderpsychiater Leo Kanner publiceert een klassiek geworden paper over 'aangeboren autistische verstoringen' bij kinderen. Hij ontleent de term autisme aan Bleuler, maar maakt ook duidelijk dat de stoornis die hij beschrijft een andere stoornis is dan schizofrenie.
 • 1947Samuel Mnukhin / Laura Bender

  In Rusland beschrijft de kinderpsychiater Samuel Mnukhin autisme onafhankelijk van Asperger en Kanner. In Amerika begint psychoanalyticus Laura Bender met het gebruik van de term 'kinderschizofrenie' in plaats van 'autisme', en term die wereldwijd tot in de jaren '70 gebruikt wordt.
 • 1949Bergman & Escalona

  Autisme wordt voor het eerst beschreven als een sensorisch probleem: autisten zijn sensorisch gevoeliger en hun 'autistische gedrag' is bedoelt om zich te beschermen tegen overbelasting.
 • 1961Ivar Lovaas

  De Noors-Amerikaanse gedragstherapeut ontwikkelt ABA, een behandelmethode gericht op bevestiging van gewenst gedrag en ontmoediging van ongewenst autistisch gedrag, zoals zelfbeschadiging.
 • 1951DSM-1

  De eerste editie van het diagnostisch handboek DSM verschijnt. Autisme is nog geen diagnostische categorie, maar onder de categorie "schizofrene reacties bij kinderen" wordt al wel verwezen naar autisme als symptoom. Kindren die met name "autisme" vertonen moeten hier geclassificeerd worden.
 • 1963NAS

  De Britse ouderorganisatie National Autistic Society (NAS) introduceert het puzzelstukje als symbool voor autisme als 'onbegrijpbaar raadselachtige' (puzzeling) conditie.
 • 1964Bernard Rimland

  De Amerikaanse psycholoog Rimland publiceert het boek Infantile Autisme waarin hij het heeft over het 'Asperger Syndroom'. De psycholoog Eric Schopper ontwikkelt TEACCH, een behandelmethode gericht op betekenisgeving, zorgen dat de autist het begrijpt en je richten op zijn interesse.
 • 1965Prick & Van der Waals

  In het Handboek van de Psychiatrie wordt voor het eerst in Nederland het Asperger Syndroom beschreven.
 • 1967Bruno Bettelheim

  De Oostenrijks-Amerikaanse filosoof Bruno Bettelheim publiceert het boek The Empty Fortress, waarin hij een psychoanalytische theorie van autisme uiteenzet. In de jaren '80 was zijn boek in Amerika nog steeds vereiste literatuur.
 • 1968DSM-2

  In de tweede versie van de DSM wordt opnieuw naar autisme verwezen onder de classificatie "schizofrenie bij kinderen". Hier wordt gesproken van "autistisch gedrag" als teruggetrokken gedrag en van "ontwikkelingsdefecten", die kunnen resulteren in "verstandelijke achterlijkheid".
 • 1971Journal of Autism

  Leo Kanner publiceert de eerste uitgave van het vakblad Journal of Autism. In de eerste uitgave draagt meteen al een Nederlander bij, met een artikel over Asperger Syndroom.
 • 1979Lorna Wing

  De Britse onderzoekers Wing & Gould stellen het idee van autisme als een spectrum voor, om zo te kijken naar het profiel van het kind in plaats van naar het label dat het beste past.
 • 1978NVA

  De Nederlandse Vereniging voor Autisme wordt opgericht als een kleine oudervereniging, die door de jaren heen uitgroeit tot een brede belangenvereniging met 14.000 leden.
 • 1979Titelwijziging

  De titel van het Journal of Autism and Childhood Schizophrenia wordt door Eric Schoppler veranderd in Journal of Autism and Development Disorders.
 • 1980DSM-3

  De classificatie "schizofrenie bij kinderen" wordt vervangen door een nieuwe categorie, "pervasieve ontwikkelingsstoornissen". Onder deze categorie wordt (infantile) "autism" voor het eerst genoemd als classificatie, expliciet onderscheiden van schizofrenie en uitgewerkt in op emperisch onderzoek gebaseerde criteria, waaronder "gebrek aan response op andere mensen (autisme)". Wegens gebrek aan emperisch bewijs wordt het oorspronkelijke concept van autisme verwijderd als criterium voor "schizofrenie bij volwassenen"
 • 1981Lorna Wing

  De Britise arts Lorna Wing publiceert een artikel over Asperger Syndroom, wat in de Engelstalige wereld brede bekendheid geeft, zowel aan het Asperger Syndroom als aan autisme bij (hoogfunctionerende) volwassenen. DeMeyer introduceert de term Hoog Functionerend Autisme, waarbij lange tijd de vraag is of dit nu wel of niet hetzelfde is als Asperger Syndroom.
 • 1985Baron-Cohen

  De Britse PhD-kandidaat Simon Baron-Cohen introduceert de "theory of mind" hypothese in het artikel 'Hebben kinderen met autisme een 'theorie" van geestesgesteldheid?'.
 • 1987DSM-3-R

  De herziene derde editie van de DSM vervangt de term "infantile autism" door "autistic disorder" De criteria worden echter niet gewijzigd en blijven voornamelijk gericht op kinderen. Wel wordt voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meer en minder beperkte kinderen. Ook worden de drie hoofdcriteria verder uitgewerkt in specifieke symptomen en voorbeelden.
 • 1991Uta Frith

  De Duitse cognitief psycholoog Uta Frith richt voor het eerst de aandacht op de cognitieve aspecten van autisme en introduceert de "central coherence" hypothese, waar Kanner in 1944 al min of meer naar verwees.
 • 1994DSM-4

  Vanwege groeiende aandacht voor autisme bij volwassenen en meisjes (die niet voldoen aan alle criteria voor wat dan de 'autistische stoornis' heet) neemt de vierde editie van de DSM Asperger Syndroom en PDD-NOS op als nieuwe classificaties onder de noemer "pervasieve ontwikkelingsstoornissen".
 • 2005Baron-Cohen

  De Britse psycholoog Simon Baron-Cohen introduceert de "Extreme Male Brain" hypothese. Hans Aspeger dacht ook al in deze richting. In Nederland wordt de hypothese overgenomen door Martine Delfos in het boek Een vreemde wereld.
 • 2007Markrams

  De van oorsprong Israëlische en Poolse neurowetenschappers Henry en Kamila Markram introduceren de ""Intense World" hypothese. Deze neurologische theorie wordt al snel populair in de autistische gemeenschap, omdat het goed aansluit bij hun ervaring.
 • 2013DSM-5

  Asperger Syndroom en PDD-NOS worden beide weer verwijderd uit de DSM, omdat er gebrek aan bewijs is voor het onderscheid tussen Asperger en autistische stoornis en omdat PDD-NOS (wat bedoeld was als restcategorie) uiteindelijk het vaakst gediagnosticeerd werd. Alle autistische stoornissen worden nu onder de nieuwe classificatie 'Autisme Spectrum Stoornis' geplaatst. Sensorische over- en ondergevoeligheid wordt voor het eerst erkend als criterium.

Send this to a friend

Hoi, dit ken je de website Tijdlijn? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/overzicht/tijdlijn/