Over ons

1Wie zijn de auteurs van deze blog?
De artikelen op deze blog worden geschreven door Arie en Frederik Boven, een autistische tweeling die onderzoek doet naar autismevriendelijkheid. Frederik heeft een achtergrond in de psychologie en politieke filosofie, Arie in de kunst- en cultuurwetenschap. Meer over ons lees je hier.
2Hebben jullie autisme? Wat voor autisme?
Wij hebben beide in 2016 de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) gekregen. In de DSM-5 classificatie is ASS de enige autismediagnose.
3Zijn jullie een een-eiige tweeling?
Nee, twee-eiige.
4Hoe kan ik jullie mailen?
5Doen jullie wetenschappelijk onderzoek naar autisme?
Frederik doet promotie-onderzoek bij de faculteit gedragswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek gaat over intense interesses bij autisme. Arie is wel wetenschappelijk opgeleid, maar zijn onderzoek naar autisme is meer een 'autistische passie'.
6Wat is jullie onderzoeksbenadering?
Het centrale concept in ons onderzoek is autismevriendelijkheid, een samengesteld concept waarin een verband wordt gesuggereerd tussen autisme en vriendelijkheid. We plaatsen artikelen in verschillende categorieën, maar telkens willen we veronderstelde betekenissen van "autisme" en "vriendelijkheid" expliciet maken. Dit noemen we conceptverduidelijking (conceptueel) en doen we vanuit meerdere invalshoeken (multi-disciplinair), door steeds te beschrijven hoe een goede samenleving of helpend gedrag er dan uit zou moeten zien (positief, normatief). Lees meer over ons onderzoek.

Over deze website

1Waarom heet de website Autismevriendelijk Nederland?
Omdat dat onze droom is dat autisten in Nederland evenzeer zichzelf kunnen zijn als andere mensen. Dat vraagt van de mensen om hen heen dat zij rekening met hen houden. Dat noemen we autismevriendelijkheid. Vandaar de naam Autismevriendelijk Nederland.
2Wanneer is deze website gestart?
Wij hebben Autismevriendelijk Nederland gelanceerd op vrijdag 7 oktober 2016. Op die dag was het zeven jaar geleden dat het Fonds Psychische Gezondheid met een landelijk thema het concept autismevriendelijk in Nederland introduceerde. Het was ook de dag voor Autminds, een Nederlands congres voor en door mensen met een autismediagnose.
3Wat was voor jullie de aanleiding om deze website te maken?
Onze aanleiding voor de website was de autismediagnose die we beide in 2016 kregen. We zijn de site gestart als een hulpmiddel in ons eigen onderzoek naar autisme, in het bijzonder het promotie-onderzoek dat Frederik voorbereidt. We gebruiken de formats die we op deze websites toepassen om de informatie die we verzamelen te structureren en zo kort en duidelijk mogelijk te verwoorden. Met deze site willen we de resultaten van ons onderzoek toegankelijk maken voor een breder publiek.
4Wat willen jullie bereiken of bijdragen met deze website?
Ons praktisch realiseerbaar ideaal is een autismevriendelijk Nederland, waarin autisten evengoed zichzelf kunnen zijn als andere mensen. Dat vraagt van de mensen om hen heen dat zij rekening met het houden en dat de mensen die dat willen doen hierin ondersteund worden. Onze bijdrage bestaat uit het ondersteunen van autisten en mensen die autismevriendelijk willen zijn met vrij toegankelijke informatie.
5Voor wie is deze website bedoeld?
Met onze website hebben we verschillende doelgroepen voor ogen. Sommige artikelen zijn gericht op praktische vragen van autisten, andere op vragen van niet-autisten. Sommige vereisen enige achtergrondkennis, andere juist zo min mogelijk. Maar alle artikelen richten zich op volwassenen.
6Weer een site over autisme? Er zijn er al zoveel.
Eigenlijk valt dat best tegen. Zoveel kennis over autisme is er niet toegankelijk, zeker niet als het ook nog gaat om kennis over autisme bij volwassenen. De kennis die erover beschikbaar is, is vaak Engelstalig, onoverzichtelijk, verouderd, alleen op persoonlijke ervaring gebaseerd of niet vrij toegankelijk. Je vindt maar weinig Nederlandstalige, digitaal beschikbare, vrij toegankelijke, recente en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde kennis. Ook is veel kennis afkomstig van mensen die zelf niet autistisch zijn.
7Wat maakt jullie website anders?
  1. Onze website heeft niet autisme, maar autismevriendelijkheid als centraal concept. Bij elk artikel maken we de betekenis voor autismevriendelijkheid duidelijk.
  2. Wij bespreken niet alleen, wij geven ook zoveel mogelijk direct toegang tot de oorspronkelijke informatie, zodat je het zelf na kan lezen.
  3. Wij bespreken autisme niet alleen vanuit de traditionele hoek van de psychiatrie en cognitieve wetenschap, maar ook vanuit alternatieve hoeken als neurologie, politieke filosofie, cognitieve taalkunde, en kunst- & cultuurwetenschap, zodat je een breder perspectief krijgt.
  4. Wij proberen zoveel mogelijk een algemeen, uit meerdere bronnen opgebouwd antwoord te geven.
  5. Wij reduceren de hoofdvraag niet tot 1 antwoord, maar bespreken verschillende visies op autisme en vriendelijkheid, zodat je zelf kan kiezen welke het beste bij je past.

Over de vorm en inhoud van de website

1Hoe houden jullie in vorm en inhoud rekening met mensen met autisme?
  1. We gebruiken afbeeldingen in de voorvertoning, zodat je naast de tekst ook gelijk een beeld bij het onderwerp hebt.
  2. We gebruiken vaak uitvouwers, zodat je eerst overzicht hebt en pas daarna ingaat op de details.
  3. We hebben gekozen voor een visueel rustig ontwerp, zodat je niet onnodig overprikkeld wordt.
  4. We proberen steeds concreet en precies te zijn in onze woordkeuze.
2Waarom gebruiken jullie steeds de term 'autist' en niet 'persoon met autisme'?
Ten eerste, om de praktische reden dat "autist" een stuk korter is en de site vrij onleesbaar wordt als we het aldoor over "personen met autisme" moeten hebben. Ten tweede, omdat wij autisme als identiteit zien, niet als bijkomstigheid. Sommige mensen zeggen dat je weliswaar autisme kunt hebben, maar daarmee nog geen autist bent. Je bent meer dan alleen je autisme. Je bent in eerste plaats gewoon Arie of Frederik. Die mening delen wij niet, omdat dit argument alleen wordt gegeven voor eigenschappen die als negatief worden gezien. Het probleem zit dus in de negatieve lading, niet in de woordkeuze. In plaats van onze woordkeuze aan te passen proberen wij dus liever, door middel van deze site, de negatieve lading te veranderen. Zie verder onze blog over autistisch persoon.
3Waarom zijn sommige antwoorden op praktische vragen in de ik-vorm geschreven?
Omdat we hiervoor de Sociale Verhalen methode gebruiken. Schrijven in de ik-vorm bevordert zelfsturing, zelfreflectie, zelfvertolking en zelfbekrachtiging.
4Waarom gebruiken jullie soms Nedelandse en soms Engelse termen?
We proberen zoveel mogelijk de Nederlandse term te gebruiken, maar soms is er geen goede vertaling in het Nederlands beschikbaar. Soms zoeken internetgebruikers vooral op de Engelse term. En soms betekent de Nederlandse term niet precies hetzelfde. Dan gebruiken we de Engelse term.
5Waarom bespreken jullie boeken en series met fictieve personages? Dat zegt toch niks over autisme.
Fictie is inderdaad niet de beste plek om te leren wat autisme is. Toch is dit wel de manier waarop veel mensen een beeld van autisme krijgen. Ook kunnen we van het oordeel dat mensen over fictieve autistiche personages hebben veel leren over wat neurotypische mensen over autisten denken. Over een echt autistisch persoon geven ze misschien niet zo snel hun eerlijke mening, maar over een fictief autistisch personage wel - zeker omdat ze zich er soms niet eens van bewust zijn dat het personage autistisch is.
6Wat betekenen de icoontjes die bij de links staan?
De "paperclip" betekent dat het een link naar een website is, het "winkelkarretje" dat het linkt naar een online boekenverkoper, het "driehoekje" van Adobe linkt naar de PDF-versie van een artikel of scriptie en het "slotje" linkt naar een artikel dat niet voor iedereen toegankelijk is. Via een dergelijke link kun je wel meer informatie over het artikel vinden, maar om het te lezen moet je eerste inloggen. Meestal zijn deze artikelen alleen toegankelijk voor studenten en wetenschappelijk personeel.
7Ik heb een praktische vraag over autisme die jullie nog niet beantwoord hebben. Kan ik die mailen?
Mailen mag altijd. We kunnen niet beloven dat we hem ook (op korte termijn) beantwoorden. Onze tijd en kennis is ook beperkt. En het moet natuurlijk wel een vraag zijn die bij Autismevriendelijk Nederland past. Vragen over autisme bij kinderen of vragen over de oorzaken van autisme doen dat bijvoorbeeld niet.
8Ik heb een reactie verstuurd op een artikel, maar het is niet geplaatst. Waarom?
Ons doel met de reageerfunctie is om anderen de mogelijkheid te geven om iets toe te voegen aan de discussie over het onderwerp, niet om je mening over iets heel anders te geven, om mensen te kwetsen of om onderaan het artikel je eigen artikel te beginnen. Heb je wel iets van die aard gedaan, dan hebben we het dus niet geplaatst.

Send this to friend

Hoi, dit ken je de website Veelgestelde vragen? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/over/veelgestelde-vragen/