Onze ervaring

Deze website is gemaakt door twee tweelingbroers die allebei in het autistische spectrum vallen. Het is daarmee een voorbeeld van de toenemende bijdrage van autisten zelf aan het debat over autisme.

Onze utopie

Ons realiseerbaar ideaal is dat autisten in Nederland evenzeer zichzelf kunnen zijn als andere mensen. Dat vraagt van de mensen om hen heen dat zij rekening met hen houden. Dat noemen we autismevriendelijkheid.

Onze bijdrage

Met deze website willen we kennis over autisme toegankelijk maken door praktische vragen te beantwoorden, theorieën en concepten uit te leggen en boeken, films en series te bespreken.

Frederik Boven

MA Filosofie

050-2111797


Ik heb een bachelor Filosofie van de Psychologie afgerond. Daarna ben ik cum laude afgestudeerd aan de onderzoeksmaster Filosofie. Nu bereid ik een onderzoek voor naar autisme bij Psychologie. Allemaal bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Ik doe historisch onderzoek naar wat autisten leuk vinden om te doen. Ik richt me daarbij met name op de intense interesses van autisten. In de geschiedenis van autisme is dit ‘autistische plezier’ ondergesneeuwd geraakt: de aandacht gaat bijna volledig uit naar de problemen en moeiten die autisten kunnen hebben. Die eenzijdigheid wil ik doorbreken met een positieve psychologie van autisme.

Arie Boven

MA Kunst, cultuur en media


Ik heb een bachelor Engelse Taal & Cultuur, met een minor Communicatiewetenschappen. Daarna heb ik de bachelor en de master Kunst, Cultuur & Media afgerond, met als specialisatie Film. Ik heb gestudeerde aan de Rijkstuniversiteit Groningen en Universiteit van Hull (Verenigd Koninkrijk).

Mijn interesse gaat uit naar de betekenis van autisme voor het mens-zijn. Autisme kan breder bekeken worden dan alleen vanuit de drie bekende theorieën en heeft een diepere betekenis dan alleen wat (gedrags)wetenschappers er over zeggen.

Mijn onderzoek richt zich op de manier waarop autisme onderzocht, gepresenteerd en behandeld wordt en de positieve en negatieve implicaties daarvan voor autismevriendelijkheid.

Send this to friend

Hoi, dit ken je de website Over de auteurs? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/over/auteurs/