Autisme als kinderbrein
1 oktober 2016
Executieve functie
2 oktober 2016

Autismevriendelijkheid als competentie

Inleiding

 
In het onderwijs en management wordt de term competentie gebruikt om te verwijzen naar waarneembaar en effectief gedrag waarmee organisatiedoelen bereikt kunnen worden. Een van deze competenties is klantvriendelijkheid, een competentie die gemakkelijk omgezet kan worden naar autismevriendelijkheid. Wat levert dat op? Hoe ziet autismevriendelijkheid als competentie er uit?
Individuele competentie

Definitie
Benaderd de persoon met autisme positief. Toont oprechte betrokkenheid en interesse. Vraagt het de persoon met autisme. Kijkt vanuit autisme. Is op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen bij de persoon met autisme en zorgt ervoor dat hij zich begrepen en gesteund voelt.

Effectief gedrag

 • Toon oprechte betrokkenheid bij de persoon met autisme. Is echt bereidt om hem zo goed mogelijk te begrijpen en te steunen.
 • Investeert tijd en moeite om de relatie met de persoon met autisme te ontwikkelen, te behouden of te verdiepen.
 • Toont oprechte interesse in de persoon met autisme en luister naar haar.
 • Verplaatst zich in de belevingswereld (gedachten, gevoelens, ervaringen) van de persoon met autisme en past het eigen gedrag hier bij aan.
 • Doet moeite om de unieke waarden, behoeften, wensen en verwachtingen van de persoon met autisme te achterhalen. Verdiept dit beeld en stelt het zonodig bij.
 • Helpt de persoon met autisme om de primaire en persoonlijke tekorten die hij ervaart op te heffen.
 • Benadert en behandelt de persoon met autisme op een wijze die overeenkomt met haar persoonlijke voorkeur.
 • Herkent en begrijpt het specifiek autistische gedrag van de persoon met autisme.
 • Neemt de allerdaagse problemen en de beperkingen van de persoon met autisme serieus.
 • Herkent en erkent de eigen rol bij problemen in de communicatie en interactie met de persoon met autisme.
 • Houdt zowel rekening met het belang van de persoon met autisme als met het eigen belang en het belang van andere betrokkenen.
 • Gaat respectvol en gelijkwaardig om met de persoon met autisme.
Collectieve competentie

Definitie
Sluit mensen met autisme in.

Effectief gedrag

 • Voorziet mensen van juiste informatie over autisme en van praktische informatie over autismevriendelijkheid.
 • Betrekt mensen met autisme actief bij relevante processen, vraagt hen om mee te denken, stimuleert hun eigen inbreng.
 • Vertaalt problemen van mensen met autisme naar goede oplossingen.
 • Erkent en benut de potentie van mensen met autisme.
 • Maakt openbare ruimtes sensorisch toegankelijk.
 • Voorkomt dat mensen met autisme klachten ontwikkelen en in de probemen komen.
 • Identificeert en bevordert de factoren die het welzijn van mensen met autisme bepalen.
 • Traint en ondersteunt mensen om autisme te begrijpen en autismevriendelijk gedrag te ontwikkelen.
 • Geeft betrokkenen de middelen en mogelijkheden om ook daadwerkelijk autismevriendelijk te zijn.
 • Zorgt dat besluitvormers zelf contact hebben met mensen met autisme.
 • Richt procedures en processen autismevriendelijk in.
 • Maakt mensen bewust van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van mensen met autisme.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
Als competentie verwijst de term autismevriendelijkheid naar waarneembaar en effectief gedrag waarmee de politieke utopie van een autismevriendelijk Nederland wordt bereikt. Het uit zich in oprechte betrokkenheid en interesse, kijken vanuit autisme en zorgen dat personen met autisme zich ingesloten, begrepen en gesteund voelen. Vanuit een competentiebenadering verschilt individueel autismevriendelijk gedrag niet veel van het gedrag dat kenmerkend is voor relatiekwaliteit, het gedrag dat we kortom "liefde" noemen. In plaats van autismevriendelijkheid zouden we dus ook van "autistlievendheid" kunnen spreken.
 

Geef een reactie

Send this to friend

Hoi, dit ken je de website Autismevriendelijkheid als competentie? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/blog/autismevriendelijkheid-als-competentie/