Stigmatisering
1 maart 2017
ADHD
9 maart 2017

Trauma

Belang

 
Mensen met autisme hebben een verhoogd risico op het meemaken van traumatische gebeurtenissen. Naast opeenvolging van traumatische gebeurtenissen gaat autisme ook vaak samen met andere condities die het risico op post-traumatische stress stoornis (PTSS) verhogen, zoals beperkte sociale steun. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat autistische trekken mensen kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van psychische verstoringen in reactie op traumatische gebeurtenissen.
 

Wat is het en wat is de link met autisme?

Waar gaat het om?

Afbreuk van mentale weerbaarheid
De kans op het ontwikkelen van een post-traumatische stress stoornis (PTSS) wordt sterk verhoogd door situaties waarin mensen te maken hebben met een gebrek aan sociale steun en andere copingsmechanismen in de context van herhaalde of langdurige blootstelling aan stressoren. Hierdoor wordt de mentale weerbaarheid afgebroken en raakt de geest overbelast. Herhaalde blootstelling kan bestaan in daadwerkelijke herhaling van gebeurtenissen, maar ook in het steeds herbeleven van een eenmalige incident waarin men zich ernstig bedreigd en hulpeloos voelde (bijv. auto-ongeluk, verkrachting).
Hechtingsongelukken
Emotioneel trauma kan gerelateerd zijn aan een hechtingsongeluk (attachment incident), een specifieke gebeurtenis waarin een hechtingsfiguur niet voldeed aan de verwachtingen, niet beschikbaar was, niet adequaat reageerde op de urgente behoefte aan nabijheid of zelf de oorzaak was van de ervaren bedreiging. Hechtingsongelukken kunnen leiden tot hechtingsverwonding (attachment trauma), de psychologische impact en emotionele betekenis die een hechtingsongeluk heeft op de verwonde persoon. Hechtingsverwonding bestaat vaak in een beschadiging van het emotionele en cognitieve basisvertrouwen, wat een ernstig desorganiserend effect op de geest heeft. Hechtingsverwonding wordt verergerd wanneer het onderliggende hechtingsongeluk (bijv. misbruik, verwaarlozing, bedrog) door de hechtingsfiguur zelf of door hulpverleners ontkent of gebagatelliseerd wordt.
Verhoogde prikkelbaarheid
Post-traumatische stress bestaat hierin, dat traumatische gebeurtenissen voorbij zijn, maar dat de beleving ervan of de emotionele reactie erop blijft aanhouden, en dat je hier geen controle over hebt. Dit uit zich onder anderen in slapeloosheid, huilbuien, woede- of paniekaanvallen, overdreven schrikreacties en moeite met concentreren.
Disfunctionele controle
Mensen met een post-traumatische stress stoornis (PTSS) vertonen vaak disfunctionele controle, een niet-helpende manier van omgaan met trauma, die bestaat in pogingen om traumagerelateerde emoties, gedachten of herinneringen te beheersen of te verminderen door middel van internaliserend of externaliserend gedrag. Dit kan zich uiten in depressie, angstigheid, zelfbeschadiging, middelenmisbruik en huiselijk geweld.
Experiëntiële vermijding
Mensen die traumatische gebeurtenissen overleeft hebben blijven het gedrag dat ze in het verleden gebruikten om zichzelf te beschermen vaak voortzetten in het heden. Een veel voorkomende strategie is experiëntiële vermijding, gedrag gericht op het het uit de weg gaan van het bewust ervaren van traumagerelateerde sensaties, emoties, gedachten of herinneringen. Op de korte termijn is deze strategie vaak effectief, maar op de langer termijn resulteert het in ongewenste inperking van je gedragsopties.
Verdringing
Post-traumatische stress stoornis kan samengaan met bewust, indringende herbeleving van de gebeurtenissen (flashbacks, nachtmerries), maar ook met aanhoudende lichamelijke of emotionele stressreacties, zonder dat daarbij sprake is van bewuste gedachten of herinneringen. Er kan dan sprake zijn van verdringing, waarbij de traumatische gebeurtenis wel is opgeslagen in het geheugen, maar niet toegankelijk voor het bewustzijn. Deze afsluiting dient als een beschermingsmechanisme tegen het overweldigende effect van de traumatische gebeurtenis.

Wat is de link met autisme?

Trauma als oorzaak van autistische symptomen
Post-traumatisch Stress Syndroom (PTSS) kan in bepaalde symptomen lijken op Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Het kan leiden tot hetzelfde soort problemen, zoals gebrekkige emotionele expressie, sociale terugtrekking, rigiditeit, vermijding van oogcontact, sensorische problemen (bijv. bang voor harde geluiden, oncomfortabel met aanraking). Wanneer er in de geschiedenis van de persoon geen aanwijzingen zijn van traumatische gebeurtenissen (bijv. pesten op school, kindermishandeling), of wanneer het traumatiserende effect van gebeurtenissen onderschat wordt (bijv. ziekenhuisopname in kindertijd, pesten op het werk), kunnen post-traumatische aspecten in de problematiek van de persoon over het hoofd gezien worden.
Autisme als oorzaak van traumatische symptomen
Autisme Spectrum Stoornis (ASS) kan in bepaalde symptomen lijken op Post-traumatisch Stress Syndroom (PTSS). Het kan leiden tot hetzelfde soort problemen, zoals slapeloosheid, verhoogde prikkelbaarheid, emotionele vlakheid, sociale terugtrekking, depressie, woede en geweldadigheid. Wanneer er in de geschiedenis van de persoon duidelijke aanwijzingen zijn van traumatische gebeurtenissen kan de diagnose autisme over het hoofd gezien worden.
Trauma als bijverschijnsel van autisme
Autisten zijn kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een post-traumatisch stress syndroom, omdat ze niet altijd begrijpen wat er met hen gebeurd en ze meer moeite hebben om met dingen om te gaan dan anderen. Ook worden ze vaak slachtoffer gemaakt omdat ze een makkelijker doelwit zijn dan niet-autisten: ze zijn vaak naïef, geïsoleerd, loyaal en subassertief.

Hoe vaak komt het voor?

stress
11%

volwassenen met autisme hebben vaker ooit een post-traumatische stress stoornis gehad dan volwassenen in de algemene populatie (11% vs. 7%)

genderinequality
2x

zoveel vrouwen als mannen heeft een post-traumatische stress stoornis

stress2
3%

van de volwassenen met autisme heeft een huidige post-traumatische stress stoornis

hospitalization
3x

kinderen met autisme worden 3 keer zo vaak opgenomen in het ziekenhuis als kinderen zonder autisme

bullying
46%

Nederlandse en Amerikaanse adolescenten met autisme worden drie keer zo vaak gepest op school als neurotypische adolescenten (46% vs. 15%)

childabuse
18%

kinderen met autisme worden twee keer zo vaak fysiek mishandeld als kinderen zonder beperking (18% vs. 7%)

sexualchildabuse
16%

van de Amerikaanse kinderen met autisme is volgens hun ouders seksueel misbruikt, terwijl dit in de algemene populatie 19% van de meisjes en 6% van de jongens betreft

Ervaringen van volwassenen met een autismediagnose

Ik heb PTSS van seksueel misbruik en emotionele mishandeling. Ik heb een paar vriendjes gehad, maar die heb ik allemaal weggedreven omdat ik het niet kon hebben. Ik ben zo bang om iemand dichtbij te laten komen dat ik iedereen vermijdt. Ik heb geen vrienden. Ik ben bang voor mannen. Zelfs voor de postbode. Ik kan niet functioneren als ze in de buurt zijn. Als iemand tegen met schreeuwt begin te trillen, te zweten en te huilen. Ik reageer niet meer in de hoop dat de ander daardoor weggaat. Ik ben de hele dag van slag.
Ik had aanvankelijk vrij milde autistische symptomen. Na een ongezonde dosis jeugdtrauma ging ik erg achteruit. Ik keerde me in mezelf, was depressief en overwoog en poogde zelfmoord. In mijn ervaring gaan autisme en jeugdtrauma hand in hand. Wat ik me herinner van vroeg betreffen pijnlijke ervaringen die ik zo ver mogelijk weg probeer te stoppen. Ik ben een wantrouwig, cynisch en pessimistisch mens geworden.
Ik heb officieel de diagnose Asperger Syndroom, maar door langdurige psychotherapie zijn vrijwel al mijn symptomen verdwenen. Door trauma uit mijn kindertijd ben ik me op den duur vreemd gaan gedragen en sociaal gaan isoleren, wat uiteraard niet ten goede kwam aan de ontwikkeling van mijn sociale en emotionele vaardigheden, maar echt autistisch ben ik denk ik niet.
Ik heb Asperger en PTSS. Mijn Asperger heeft denk ik bijgedragen aan de fysieke en emotionele mishandeling die ik als kind en als partner heb ervaren.
Hoewel ik duidelijk autistische trekken heb, denk ik wel dat behandelaren mijn post-traumatische trekken gemist hebben. Voor mijn trauma was ik een vrolijk en avontuurlijk knulletje. Na mijn trauma werd ik een overgevoelig depressief kind met obsessief-compulsieve neigingen. Het komt misschien omdat mijn problemen niet thuis plaatsvonden, maar op een andere plek.
De andere kinderen in ons gezin zijn niet mishandeld. Ik denk dat het kwam omdat ik anders was. Ik ben niet anders geworden omdat ik mishandeld ben, maar mishandeld omdat ik anders was. Mijn moeder heeft dat ook een keer min of meer toegegeven, dat ze mij sloeg omdat ik een makkelijker doelwit was.
Ik heb PTSS van meerdere keren opgenomen zijn in het ziekenhuis. Ik had vreselijk last van nachtmerries, vaak tot het punt waarop ik schreeuwend wakker werd. Mijn nachtmerries zijn gestopt een paar jaar nadat ik behandeld en daarna getrouwd ben, en me realiseerde dat ik veilig was bij haar.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland worden kinderen, jongeren en volwassenen met autisme door hun omgeving beschermt en weerbaar gemaakt tegen mogelijke bedreigingen. Bij de diagnose en behandeling van volwassen met autisme wordt alertheid gehanteerd met betrekking tot de mogelijkheid van traumatische gebeurtenissen als oorzaak van bepaalde symptomen. Andersom wordt bij volwassen mannen en vrouwen met een duidelijke indicatie van post-traumatische stress overwogen of er daarnaast niet ook sprake van autisme kan zijn als invloed bij het ontstaan van de traumatische gebeurtenissen of bij de moeite met het omgaan daarmee.
 

Links

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

OK Cookies weigeren Privacycentrum

Send this to a friend

Hoi, dit ken je de website Trauma? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/bijverschijnselen/trauma/