Autisten hebben geen interesse in seks
3 juni 2017
Hoe kan ik mensen met autisme helpen om te socialiseren?
6 juni 2017

Stress

Belang

 
Verschillende factoren die bij neurotypische mensen geen of weinig stress veroorzaken doen dat bij autistische mensen wel. Belangrijke bronnen van autistische stress zijn veranderingen, huishoudelijke taken, sensorische prikkels en informele sociale interacties. Daarnaast zijn mensen met autisme ook kwetsbaarder voor de negatieve effecten van stress, omdat stressreacties langer 'blijven hangen' in hun hoofd en omdat het hen vaak ontbreekt aan de vaardigheden, emotionele steun, persoonlijke controle en financiële middelen om stress te verminderen. Dit gebrek leidt regelmatig tot middelenmisbruik.
 

Waar gaat het over?

 
  • Stress: een mismatch tussen de feitelijke situatie en hetgeen je nodig hebt om jezelf te handhaven
  • Stressbronnen: factoren die iemands welzijn bedreigen
  • Reactiviteit: de mate waarin mensen lichamelijke reacties vertonen op de aanwezigheid van een stressor, zoals verhoogde hartslag, ademhaling, bloeddruk en spierspanning en verminderde spijsvertering en afweer
  • Stressreductie: het proces waarin mensen proberen om de bronnen van stress of de gevoeligheid voor stress te verminderen
 

Hoe vaak komt het voor?

Stress1
10

aantal hartslagen per minuuut dat autistische volwassenen gemiddeld hoger scoort dan neurotypische, in een rustsituatie

Stress1
11

aantal hartslagen per minuuut dat autistische volwassenen gemiddeld hoger scoort dan neurotypische, in een stresssituatie

Equality

de reactiviteit is bij autistische en neurotypische volwassenen even hoog

stress
1.3

omvang van het effect, wat wijst op een groot verschil in de mate waarin autistische en neurotypische volwassenen stressvolle gebeurtenissen rapporteren in hun leven en de mate waarin zij deze als stressvol ervaren

Ervaringen van autistische volwassenen

Door stress worden mijn symptomen meer zichtbaar. Ik stimuleer mezelf, huil, wordt verward en rigide, praat niet meer.
Wanneer ik lichtelijk gestrest wordt door iets wat gebeurd blijft de reactie in mijn hoofd maar verder gaan, ook al is de gebeurtenis al lang voorbij en denk ik er niet eens meer aan. Het is een soort kettingreactie in mijn hersenen.
Ik wordt van het minste ongemak al gestrest. Relatief kleine problemen zoals een gebrek aan slaap of een verandering kunnen mij behoorlijk veel stress opleveren en mijn functioneren erg verslechteren.
Vorig maand had ik twee bijzonder lastige taken op mijn werk en was ik de hele maand lang ontzettend gespannen en gefrustreerd. iedere keer als ik er weer mee aan de gang ging werd ik weer gestrest.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt de stress die mensen met autisme ervaren verminderd, waardoor zij beter in staat zijn om deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en lichamelijk gezond te blijven. Autistische volwassenen die veel stress ervaren worden geholpen om - waar mogelijk - de bronnen daarvan weg te nemen en om hun gevoeligheid voor stress te verminderen.
 

Geef een reactie

Send this to a friend

Hoi, dit ken je de website Stress? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/bijverschijnselen/stress/