The Autistic Me
27 februari 2017
Trauma
5 maart 2017

Stigmatisering

Belang

 
Mensen met autisme worden vaak ongelijk behandeld, uitgesloten of vermeden vanwege vooroordelen. Ze worden ongeschikt geacht als partner of werknemer, omdat men denkt dat men denkt dat ze deze rollen niet goed kunnen vervullen. Vaak is er sprake van overdrijving en wordt het gedrag van enkele individuen representatief geacht voor alle autisten.
 

Waar gaat het over?

 
  • Vooroordelen: het toedichten van negatieve eigenschappen aan mensen met autisme, zoals 'autisten missen empathie'.
  • Ontmoediging: het weerhouden van mensen met autisme om bepaalde dingen te doen, omdat men negatieve verwachtingen hanteert.
  • Discriminatie: het ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van autistische mensen op basis van hun autisme.
  • Verzwijging: het verzwijgen van autisme, uit schaamte of uit angst om verkeerd begrepen of afgewezen te worden.
 

Hoe vaak komt het voor?

stigma2
50%

van de autistische volwassen geeft aan last te hebben van stigmatisering

discrimination
71%

meent dat mensen met autisme geen gelijke behandeling krijgen en ervaart discriminatie in ten minste één levensdomein

hinder
60%

van de autistische volwassen voelt zich gehinderd bij het studeren, solliciteren of aangaan van een relatie

exclusion
62%

van de autistische volwassenen voelt zich gemeden door mensen die van hun diagnose op de hoogte zijn

blockade2
34%

van de Britten is niet bereid om samen te wonen met iemand met autisme

samenwerken
24%

van de Britten is niet bereid om samen te werken met iemand met autisme

baddate
37%

van de auistische volwassenen heeft het zoeken naar een intieme relatie opgegeven

solliciteren2
25%

van de autistische volwassenen is gestopt met solliciteren omdat ze de zin er niet meer van inzagen

Lock
65%

van de autistische volwassenen voelt zich gedwongen hun diagnose (selectief) te verbergen

boss
30%

voelt zich niet prettig bij het vertellen over hun diagnose aan hun werkgever

conversation
68%

van de patiënten in de GGZ voelt zich juist door hun hulpverleners gestigmatiseerd

mutualhate
66%

van de studies wijst erop dat zorgverleners niet verschillen van het algemene publiek in hun negatieve verwachtingen van mensen met autisme

Ervaringen van autisten

Ik vertel maar weinig mensen over mijn autisme. Ik heb het eerder wel gedaan, maar meestal leverde dat weinig goeds op. Er heerst nog steeds een sterk stigma rond autisme.
Vrijwel alles wat je in het nieuws hoort over autistische mensen is negatief, zoals "autistische man vermoord meisje" of zoiets. Soms hoor je ook wel een meer positief verhaal, zoals "autistische artiest schildert landschap uit het hoofd", maar dat geeft dan weer de indruk dat alle autisten een speciaal talent hebben.
Autisme wordt gestigmatiseerd vanwege het feit dat mensen niet begrijpen wat de diagnose inhoudt. Mensen denken dat alle autisten niet kunnen praten en emotieloze machines zijn die niets te bieden hebben. Het is mijn ervaring dat mensen met een familielid of bekend die binnen het spectrum valt minder geneigd zijn autisme te stigmatiseren.
De meerderheid van de mensen die ik ontmoet lijken mij niet te mogen, zelfs als ik aardig probeer te doen. Ik heb veel meegemaakt dat mensen ik mensen had waarvan ik dacht dat ze mijn vrienden waren, maar er later achter kwam dat ze achter mijn rug om alleen maar negatieve dingen over me zeiden. Ik doe niet echt meer moeite om vrienden te maken. Het loopt altijd op deze manier af voor mij.

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt gewerkt aan het ideaal van een land waar autisten worden gezien als even waardevol en acceptabel als niet-autisten. Door het voorkomen en bestrijden van stigmatisering van mensen met autisme zoeken mensen met een vermoeden van autisme sneller hulp, herstellen autistische mensen met psychische klachten beter, vertonen ze minder terugval en hebben ze meer moed om een opleiding te beginnen en een baan of relatie te zoeken, waardoor ze een hogere kwaliteit van leven ervaren op het gebied van werk, inkomen en relaties. Met namen in de psycho-educatie van volwassenen met autisme en in de opleiding van hulpverleners zelf is aandacht voor het tegengaan en omgaan met stigma.
 
Summary
Stigmatisering bij autisme
Article Name
Stigmatisering bij autisme
Description
Mensen met autisme worden vaak ongelijk behandeld, uitgesloten of vermeden vanwege vooroordelen. Negatieve verwachtingen leiden tot ontmoediging en het verzwijgen van autisme.
Author
Publisher Name
Autismevriendelijk Nederland
Publisher Logo

Geef een reactie

Send this to a friend

Hoi, dit ken je de website Stigmatisering? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/bijverschijnselen/stigmatisering/