Gedragstherapie (exposure)
4 juli 2017
Mentaliseren
14 juli 2017

Dialectische gedragstherapie

Belang

 
Dialectische gedragstherapie (DGT) is een gedragstherapeutische benadering van psychotherapie. DGT werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Masha Linehan voor patiënten die zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag vertonen. De behandeling bestaat uit een combinatie van vaardigheidstraining en toegepaste gedragsanalyse.
 

Autismepaspoort

 
Naam behandeling Dialectische gedragstherapie
Auteur Marsha Linehan
Beroep klinisch psycholoog
Instelling The Linehan Institute
Nationaliteit Amerika
 

Kenmerken

1
Dialectische gedragstherapie is een langdurige behandeling gericht op het stoppen van suïcidaal gedrag en ander gedrag dat tot lichamelijke schade leidt (bijv. alcoholmisbruik, beperking van voedselinname).
2
Het eerste onderdeel van je behandeling bestaat uit individuele gesprekken, die wekelijks plaatsvinden. Je behandelaar probeert je gedrag te begrijpen als jouw beste manier om met je emoties en problemen om te gaan en probeert je tegelijkertijd te motiveren om je gedrag aan te passen. Deze tegenstelling tussen acceptatie en verandering is de eerste "dialectiek" in de naam van de behandeling.
3
Samen met je behandelaar denk je na over de doelen die je samen wilt bereiken in de behandeling en de dingen die voor jou belangrijk zijn in het leven. Daarmee gaat de behandeling niet alleen meer over je problemen, maar ook over het soort leven dat jij waard vindt om te leven. Deze tegenstelling tussen verandering van schadelijk gedrag als een noodzakelijke voorwaarde om te blijven leven en verandering van schadelijk gedrag alleen als onvoldoende voorwaarde voor een waardig leven is de tweede "dialectiek" in de naam van de behandeling.
4
Waar nodig wordt ook gewerkt aan het stoppen van gedrag dat je herstel in de weg staat. Dit kan gaan om je eigen gedrag, zoals expres te laat komen, liegen of op je behandelaar gaan schelden. Wanneer je zoiets doet vraagt je behandelaar wat er nu met je gebeurd en waarom je dit doet. Je behandelaar gaat er niet vanuit dat je slecht bent, maar dat je misschien onbegrepen of niet serieus genomen voelt.
5
Bij niet-helpend gedrag kan het ook gaan om het gedrag van je behandelaar of mensen om je heen, zoals het 'belonen' van je zelfdestructieve gedrag met extra aandacht of het 'bestraffen' van je openheid met kritiek. Om zich bewust te blijven van hun eigen rol hebben je behandelaars daarom ook wekelijks bijeenkomsten met hun collega's.
6
Het tweede onderdeel van je behandeling bestaat uit wekelijkse groepsbijeenkomsten. Omdat het lastig is om het aanleren van nieuwe vaardigheden te combineren met aandacht voor jou als persoon, gebeurd dit in een apart bijeenkomst. Je leert onder anderen je aandacht richten op dit moment (mindfulness), het loslaten van je gevecht tegen de werkelijkheid (radicale acceptatie), het verdragen van onplezierige emoties, sensaties en gedachten (experiëntiële tolerantie), het tot uiting brengen hoe je je voelt en wat je graag wilt of juist niet wilt (assertiviteit) en het beheersen van je gedragsimpulsen (zelfbeheersing).
7
Wanneer je tussen de bijeenkomsten door tegen problemen aanloopt, of situaties hebt waar je moeilijk mee om kunt gaan, is je behandelaar ook telefonisch beschikbaar, zodat je extra begeleiding kunt krijgen op momenten dat je dit het meest nodig hebt.
8
De therapie is geslaagd wanneer je leven is veranderd van een hel van pijn, leegte en eenzaamheid naar een leven dat de moeite waard is om te leven. Je hebt zowel de motivatie als de vaardigheden om gezond en in leven te blijven en om jezelf te handhaven in de wereld.

Ontwikkeling

 • 1971Linehan

  De Amerikaanse psycholoog Marsha Linehan behaald haar doctoraat met een onderzoek naar sekse verschillen in de sociale acceptatie van daadwerkelijke suïcide en suïcidepogingen. In de periode daarna verricht ze verder onderzoek naar suïcidaal gedrag, sekse verschillen en gedragstherapie. Ze onderzoekt onder anderen redenen om geen zelfmoord te plegen, zelfmoordgedrag als sociaal aangeleerd gedrag en groeps- versus individuele assertiviteitstraining.
 • 1987Linehan

  In het artikel Dialectical behavioral therapy: A cognitive behavioral approach to parasuicide bekritiseert Linehan de psychoanalytische benadering van suïcidaliteit en identificeert ze drie factoren die suïcidaal gedrag in stand houden: (1) een biologisch bepaalde lage tolerantie voor negatieve emoties (waardoor de persoon sterk gemotiveerd is om er wat aan te doen), (2) gebrek aan vaardigheden om emoties te reguleren, impulsen te beheersen en interpersoonlijke problemen op te lossen en (3) de overtuiging dat suïcidaal gedrag de enige of beste manier is om een einde te maken aan 'als onuitstaanbaar ervaren emoties' en 'als niet aan te ontsnappen ervaren problemen in het leven'.
 • 1987Linehan

  In het artikel Dialectical Behavior Therapy for borderline personality disorder: Theory and method beschrijft Linehan "een nieuwe behandeling voor chronisch suïcidale patiënten, gebaseerd op de biosociale gedragstheorie". De theorie combineert het kwetsbaarheid-stress model met leertheoretische modellen. Het kwetsbaarheid-stress model betreft het idee dat psychische stoornissen ontstaan door een combinatie van biologische kwetsbaarheid (temperament) en stressfactoren in de sociale omgeving (ontwikkelingspatronen).
 • 1991Linehan e.a.

  In een klinisch experiment vergelijken Linehan en collega's de effectiviteit van reguliere behandeling met dialecctische gedragstherapie bij patiënten die zelfbeschadigend en zelfmoordgedrag vertonen. Ze richten zich op de meeste ernstige patiënten uit ziekenhuizen in de buurt. Omdat de Amerikaanse overheid vereist dat uitkomsten onderzoek zich richt op een specifieke DSM diagnose richten zij zich specifiek op suïcidale patiënten die ook aan de DSM criteria voor Borderline Persoonlijkheidsstoornis voldoen. De onderzoekers concluderen dat DGT leidt tot minder incidenten, minder ernstige incidenten, grotere therapietrouw en minder opnamedagen. Ze vinden geen verschil tussen beide groepen op het gebied van depressie, hopeloosheid en zelfmoordgedachten.
 • 2010Kliem & Kosfelder

  In een Europese meta-analyse van 16 studies naar de effectiviteit van dialectische gedragstherapie concluderen de onderzoekers dat de effectiviteit van DGT matig is, dat de therapieresultaten niet altijd vastgehouden worden over de lange termijn en dat er meer onderzoek nodig is waarin DGT vergeleken wordt met andere specifieke behandelingen die effectief zijn gebleken, zoals schematherapie en mentalisatie bevorderende therapie voor borderline.
 • 2013-2017Lynch e.a.

  Britse psychologen introduceren Radically open-dialectical behavior therapy (RO-DBT), een aanpassing van DGT voor volwassenen met anorexia, chronische depressie, obsessief-compulsieve (persoonlijkheids-)stoornis, autisme en andere stoornissen waarin overbeheersing van gedrag het probleem is. Even als reguliere DGT maakt RO-DGT gebruik van groepstraining en is het gebaseerd op een bio-sociale theorie, namelijk dat toename in gezichtsuitdrukking, vrij gebruik van gebaren en ontspanning van de houding hersengebieden activeert die aangeven dat het veilig is, waardoor cognitieve openheid, gedragsmatige flexibiliteit en sociale aansluiting worden bevorderd.

Auteur

De Amerikaanse psycholoog Marsha Linehan (1943) is directeur van de Behavioral Research and Therapy Clinics van de Universiteit van Washington.

Linehan deed ooit zelf een zelfmoordpoging en als 17-jarige tiener beschadigde ze zichzelf door sigaretten op haar polsen uit te drukken, zichzelf te snijden en hard met haar hoofd tegen de muur te bonken. Ze zat 2 jaar in een psychiatrische instelling, waar ze onder anderen hevige medicatie, psychoanalyse, elektrotherapie en opsluiting in een isoleercel onderging.

In de jaren '70 en '80 ontwikkelde Linehan de Dialectische Gedragstherapie als een behandeling die voorzag in de behoeften die ze zelf zolang nodig had gehad, maar nooit gekregen gehad.

 

Betekenis voor autismevriendelijk Nederland

 
In autismevriendelijk Nederland wordt dialectische gedragstherapie toegepast voor volwassenen met autisme die schadelijk gedrag vertonen. Daarbij worden niet alleen problemen met de emotie-regulatie, maar ook emotionele eenzaamheid als het achterliggende probleem gezien. Er wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van (radicaal open) DGT bij volwassenen met autisme en een bijkomende borderline persoonlijkheidsstoornis, eetstoornis, obsessief-compulsieve (persoonlijkheids-)stoornis, chronische depressie of verslaving.
 

Links

link
The Linehan Institute, What is DBT?
pdf
Linda Dimeff & Marsha Linehan (2001), Dialectical Behavior Therapy in a Nutshell
pdf
Marsha Linehan & Chelsey Wilks (2015), The Course and Evolution of Dialectical Behavior Therapy

Comments are closed.

Send this to a friend

Hoi, dit ken je de website Dialectische gedragstherapie? Deze pagina lijkt me interessant voor jou: https://www.autismevriendelijknederland.nl/behandelingen/dialectische-gedragstherapie/